สมัครง่ายๆ ทาง LINE ทุกวัน
ตลอด 24 ชั่วโมง

เพิ่มเพื่อน

@mosaidingern

หรือแจ้งข้อมูลให้เราติดต่อกลับคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

มีรถมอเตอร์ไซค์เป็นของตนเอง ที่ใช้งานได้ปกติ
ประกอบอาชีพอยู่ในพื้นที่ให้บริการ
มีอายุตั้งแต่ 20 ปี ไม่เกิน 60 ปี


เอกสารที่ใช้สมัคร

สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนบ้าน
เล่มทะเบียนรถ (ตัวจริง) เล่มทะเบียนรถ (ตัวจริง)


ขั้นตอนการสมัคร

1

แจ้งรุ่นรถกับเจ้าหน้าที่ทาง LINE เพื่อตรวจสอบราคา คลิกเลย


2

ถ่ายภาพเล่มทะเบียนรถ ภาพรถ บัตรประชาชน ส่งมาทาง LINE


3

เจ้าหน้าที่นัดตรวจสภาพรถ พร้อมทำสัญญาและรับเงิน ได้ทุกวันตามเวลาที่ลูกค้าสะดวก

อัตราดอกเบี้ย-ค่าบริการ

อัตราดอกเบี้ย 0.68% ต่อเดือน (สูงสุดไม่เกิน 15% ต่อปี)
วงเงินสินเชื่อสูงสุด 300,000 บาท
ผ่อนชำระเป็นรายเดือน ตั้งแต่ 12 เดือน สูงสุด 24 เดือน
ค่าบริการตรวจหลักประกันและค่าประกันภัย ขึ้นอยู่กับระยะเวลาคุ้มครอง
ตัวอย่าง : ยอดสินเชื่อ 13,394* บาท ชำระงวดที่ 1 ถึงงวด 11 งวดละ 1,208 บาท งวดสุดท้าย 1,198.95 บาท
* รวมค่าบริการตรวจหลักประกันและค่าประกันภัยเรียบร้อยแล้ว


แนะนำ มอไซค์ได้เงิน ให้เพื่อนของคุณ