มอไซค์ได้เงินคืออะไร

มอไซค์ได้เงิน คือสินเชื่อโดยใช้รถจักรยานยนต์เป็นหลักประกัน ไม่ต้องโอนเล่ม ยังใช้รถได้ปกติ
ดำเนินงานโดย บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด ผู้ให้บริการสินเชื่อมากว่า 20 ปี บริษัทได้จดทะเบียนพาณิชย์ และแจ้งประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ถูกต้องตามกฎหมาย


มอไซค์ได้เงิน ต่างจากเจ้าอื่นอย่างไร

เราเน้นให้สินเชื่อโดยใช้เทคโนโลยีช่วยบริหารจัดการ ตามวิสัยทัศน์รัฐบาล ประเทศไทย 4.0 สนับสนุนเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำให้เราสามารถให้บริการได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง โดยที่ลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง เพื่อความสะดวกและความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด


บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด สำนักงานใหญ่ มอไซค์ได้เงิน